***

yashica 124g, hp5+
squadgazzz  # 7

****

 
1/7
squadgazzz  # 3

***

 
1/2
yashica mat 124g, ilford hp5+
squadgazzz  # 2

****

 
1/4
squadgazzz  # 4

****

squadgazzz  # 1

****

 
1/3
squadgazzz  # 1

****

 
1/6
squadgazzz  3# 3

****

 
1/3
squadgazzz  # 2

****

 
1/3
squadgazzz  # 3

****

 
1/3
squadgazzz  # 2