***

yashica 124g, hp5+
squadgazzz  # 7

****

 
1/7
squadgazzz  # 3

***

 
1/2
yashica mat 124g, ilford hp5+
squadgazzz  # 2

****

 
1/3
squadgazzz  # 2

****

 
1/3
squadgazzz  # 3

****

 
1/3
squadgazzz  # 2

****

 
1/5
squadgazzz  2# 2

****

 
1/8
squadgazzz  # 2

****

 
1/6
squadgazzz  # 2