samolet

shesheru  1# 11

кот

shesheru  # 3

***

shesheru  2# 3

с концерта

shesheru  # 1

Masha

 
1/4
shesheru  #

наш кот Бэнкси

теплый ламповый Гелиос 44/f2 дает очень вкусное боке(ну, если в фокус попасть).
shesheru  # 1

Пушкинская площадь, 5 марта 2012

 
1/10
shesheru  #

Манежка, 4 марта 2011

 
1/22
shesheru  2#

летняя

shesheru  #

Настя

shesheru  #