Геленджик, январь 2009 г.

 
1/2
shesheru  # 8

cocaine

shesheru  #

мимо ходом

 
1/3
shesheru  # 1

никак не называется

 
1/4
shesheru  1# 3

moloko

 
1/2
shesheru  3# 1

***

 
1/3
shesheru  # 2

о тишине

 
1/10
shesheru  # 2

жара

 
1/3
shesheru  # 1

emotions

shesheru  # 1