***

 
1/2
shesheru  3# 4

***

 
1/4
shesheru  1# 3

***

shesheru  2# 17

***

 
1/3
shesheru  #

Kutna Hora

 
1/3
shesheru  # 1

***

shesheru  2# 3

tourists

 
1/23
shesheru  2# 3

***

shesheru  #

пражский хипстерский пост

 
1/3
shesheru  # 1

Praha, 2012

shesheru  # 2