BEAUTY

 
1/6
Models- Ludmila Shelegeda; Anastasia Kudryavtseva; Anastasia Lisova
MUA- Alena Gorbunova (Slelegeda L.; Kudryavtseva A.)
MUA — Anastasia Donskaya (Lisova A.)
STYLE — Verushka Salikova;
Support- Anya <3

Photo & Edit — ЙА :)
anyakozyreva  # 3